A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség Honlapja

Dr. Horváth Barnabás életrajza

2019-08-18 /


 


Dr. Horváth Barnabás 1936. március 14-én született Budapesten. Édesapja, Horváth István a székesfővárosi javadalmi őrség tisztviselője volt, akinek korai nyugdíjazása után a család ősi lakhelyére, a hegyaljai Mádra költöztek, ahol szőlőbirtokosként és az egyházközség gondnokaként tevékenykedett. Édesanyja, Simon Katalin Erzsébet püspökladányi és szentmihályi származású, döntően református családokból származott.


Tanulmányait a sárospataki egyházi, majd állami Rákóczi gimnáziumban, a debreceni és a budapesti református teológián végezte. A teológiát négy hónapos börtönbüntetése szakította meg 1957-ben, amikor a Márciusban Újra Kezdjük mozgalom részeseként Balás-Piri László perében elítélték a forradalom mártírjaira emlékeztető röpcédulák terjesztéséért. Ez a történet évtizedekre árnyékot vetett életére. Kiemelkedő tanulmányi munkájáért ösztöndíjasként 1980-81-ben egy szemesztert tölthetett a Genfi Egyetem bossey-i ökumenikus intézetében és egyet a Zürichi Egyetem szociáletikai intézetében, ahol The Book of the Life or the Book of the Scribes? címmel írt bibliai szakdolgozatot.Horváth Barna portréja 1973-ból


Lelkipásztori pályáját szerencsi segédlelkészként kezdte 1959-ben. 1964-ben az igrici, később a geleji, 1975-ben a sajószentpéter-nagytemplomi, azután az alacskai egyházközség lelkipásztorává választották, ahol 2003-ig, nyugdíjba meneteléig szolgált. A száz gyülekezetet felölelő borsod-gömöri egyházmegyében különböző előadói tisztségeket töltött be, az egyházkerületben ökumenikus előadóvá és tanácsbíróvá, végül zsinati képviselővé, valamint a zsinati tanács tagjává választották.Horváth Barna beszédet mond esperessé választásakor, 1989-ben Miskolcon, az egyházkerületi székház nagytermében


1989-től töltötte be a borsod-gömöri esperesi tisztséget, három cikluson keresztül. A Doktorok Kollégiuma, valamint számtalan hazai és külföldi konferencia résztvevője, előadója volt. Az Amerikai Egyesült Államokban két alkalommal járt egyházi kiküldetésben, amelyekkel a sárospataki református oktatás újraindítását segítette elő (1987-ben Kentucky állam tiszteletbeli polgárává avatták).


Óraadó tanárként tíz évig tanított a sárospataki teológián, valamint a Miskolci Bölcsész Egyesület egyetemén, melynek alapító és örökös tagja. Részt vett a katechétaképzésben.   Széles körű tematikájú (teológia, helytörténet, irodalom, műemlékvédelem) publicisztikája mellett a Theologiai Szemle szerkesztőségi bizottságának elnöke, egyházi lapjaink állandó szerzője volt. Doktori disszertációja Utolsó idők címmel jelent meg a Kálvin Kiadónál.


 


Fontosabb munkái:


Adalékok Igrici község önkormányzatának és művelődéstörténetének kezdeteihez, Sajószentpéter műemlékei, Kegyeleti ügyelet, Egy év a szószéken, a Borsod-gömöri református papok történelemkönyve (Gazda Istvánnal), Pályánk emlékezete (önéletírása a Sárospataki füzetekben). Lévay József költő munkásságának több tanulmányt és egy könyvet szentelt (Lévay emlékkönyv).


2003-ban érdemeiért a Sajószentpéter város díszpolgára címmel tüntették ki. 2009-ben a Ráday kollégium dísztermében átvette a Károli egyetem aranydiplomáját.


1961-ben kötött házasságot. Felesége, dr. Horváth Barnáné Perjéssy Márta ondi, igrici, geleji, alacskai segédlelkészként, majd a sajószentpéter-bányai gyülekezetben önálló lelkipásztorként és hittanárként tevékenykedett. Számos cikk szerzője, konferenciák előadója. Évekig az újraindult Tiszáninneni Református Nőszövetség elnöke (a negyvenes években édesanyja, néhai Perjéssy Lászlóné Kiss Irén Albertina is tisztségviselője volt a nőszövetségnek). Munkája elismeréseként Sajószentpéter várostól megkapta a Pro Urbe-díjat.   Első szülött fiuk, Ádám ügyvéd - akitől Réka Eszter és Áron Levente unokáik származnak -, második gyermekük Barnabás Dávid újságíró, író.


Önálló kötetként megjelent munkái:  • Adalékok Igrici község önkormányzatának és művelődéstörténetének kezdeteihez - Mezőcsáti Helytörténeti Füzetek 5 - Mezőcsát 1973-74 A megyei könyvtár sokszorosító üzeme 173 oldal

  • Sajószentpéter. Műemlékek. Sajószentpéter, Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 264. TKM Egyesületa Sajószentpéter Nagyközségi Tanács megbízásából, 1986. (10 000 példány)

  • Szentpéteri üres fészek. Szemelvények Lévay József naplójából, válogatta, az előszót írta Horváth Barna, Miskolc, 1988, 56 oldal, 600 példány Lévay emlékkönyv. Borsodi Ref. Egyházmegye, Sajószentpéter, 1991. 113 oldal.

  • Lévay József versei Mezey István grafikáival. Szerkesztette, az előszót írta. Horváth Barna, a Péteri Szavak különszámaként Sajószentpéter, 1993. 108 oldal.

  • Utolsó idők. Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, 2000. Kaposvári Nyomda Kft. 91 oldal Kegyeleti ügyelet. Kiadja a Borsod-Gömöri [Református] Egyházmegye. Hely és évszám nélkül [Miskolc, 2001.] 240 oldal.

  • Egy év a szószéken. Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Teológia, 2002. Borsod-gömöri református papok történelemkönyve (Gazda Istvánnal), Borsod-Gömöri Református Egyházmegye, Miskolc-Mezőcsát, 2006. 179 oldal.


(Műveiről bővebb adatok találhatóak honlapunk Könyvajánló menüjében. Az életrajzot és az irodalomjegyzéket összeállította: Ifj. Horváth Barnabás.)


Dr. Horváth Barnára emlékezhetünk az Európa Rádió vele és feleségével készült életrajz-interjújának meghallgatásával. (Ez a letölthető sok riport között alulról a 6. sorrban található.) A Miskolc-Tetemvári Deszkatemplomban tartott gyászistentiszteleten elhangzot beszédek, szolgálatok szövege, melyet szintén Ifj. Horváth Barnabás szíves segítségének hála kaphattunk meg, e menüpont aljáról letölthető.


Cikk Horváth Barna 1956-57-es tevékenységéről honlapunkon IDE kattintva érhető el.


 

Galéria


Dr. Horváth Barnabás esperes temetése 2009. 09.22.
Nyugalmazott lelkipásztorunk és esperesünk temetésén Markó Mónika által készített fényképfelvételek. Közreadásának lehetőségéért a képeket válogató Perjéssy-Horváth Barnabásnak tartozunk köszönettel.
56 kép