A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség Honlapja

Fórum

Fórum / Gondolkodni való!
Paszternákné Tóth Júlia
2009-12-31 - 09:43

Gondolatok az örömről és a mosolyról

AZ ATEISTA

így szólt egy paphoz: "Ha azt látom, hogy szomorúak vagytok, megnyugszom. Ekkor győződök meg róla, hogy az Isten nem létezik. Amikor azonan látom az elégedett és vidám arcokat, akkor kételkedni és gyanakodva kezdek, hogy mégis létezik."

MIÉRT VAN KEVÉS KACAGÁS?

Az egyházban akkor kevés a kacagás, amikor a remény a hívők szívében kialudt; több a félelem, mint a jókedv, több az aggodalom, mint az öröm, több a könny, mint a mosoly, több az erkölcs, mint a szeretet, több az áhítat, mint a hit.

AZ EMBER RENDELTETÉSE

Az ember az örömre van ítélve. Öröksége nem a pokol vagy az állatokhoz hasonló megszűnés. Egy ló nem tud nevetni, csak nyeríteni.
A nevetés és a mosoly az ember felsőbbrendűségéről tesz tanúságot. A keresztény vértanú mosolyogva fogadta a halált. Ki van zárva, hogy mosolya a pokolba vigyen.

MILYEN JÓ

különösen napjainkban olyan emberekkel találkozni, akikről az a véleményünk, hogy csak ránk mosolyognak és ránk várnak. H a mindezt már reggel érezzük, és mással is éreztetjük, annál jobb!

AZ ÖRÖM FIAINAK NEVEZIK

Egy nagyon régi katekizmus könyvben, amelyet Kis-Ázsiában írtak Krisztus után az első évszázad végén és a Barnabáshoz írt levelek címet viseli, a keresztényeket az öröm fiainak nevezik (7,1)
Már Jézus korában is közfelfogás volt, hogy az Úr Lelke nincsen jelen azokban, akik szomorú, lógó orrú és magukba roskadt egyének, és "csak azokban lakozik, akik vidám személyek."
Tudvalévő, hogy a héber nyelv szegény az igetövekben és hasonértelmű szavakban. Az öröm kifejezésére mégis 13 igéjük és 27 szavuk van.

(idézetek innen: P. Szőke János -szerk.-: Hittant - de hogyan? Don Bosco Kiadó, Budapest 2004.)

Paszternák István
2009-10-30 - 15:47

Gondolj Jézusra!

Mikor üresnek érzed magad, s beteljesítő életre vágysz:
-Gondolj arra, hogy Jézus az élet kenyere!

Mikor úgy érzed, hogy a sötétség körülvesz téged:
-Gondolj arra, hogy Jézus a világ világossága!

Mikor további útadat nem ismered:
-Gondolj arra, hogy Jézus az út!

Mikor előtted minden ajtó zártnak látszik:
-Gondolj arra, hogy Jézus az ajtó!

Mikor az ördög el akar nyelni, mint ordító oroszlán:
-Gondolj arra, hogy Jézus a jó pásztor!

Mikor öregedve halállal és elmúlással szembesülsz:
-Gondolj arra, hogy Jézus a feltámadás és az élet!

Mikor minden fáradtságod ellenére a munkádnak nincs gyümölcse:
-Gondolj arra, hogy Jézus a szőlőtő!

Minden körülmény között, amikor magadat szeretnéd megtalálni:
-Gondolj arra, hogy Jézus minden amire szükséged van!

Gondolj Jézusra!

/Melanie Keppler/

Paszternák István
2009-10-30 - 15:31

Mi lenne ha a Biblia lenne a mobilom?

Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőnként ezt vennénk elő?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern
világban?
Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk
Vele kommunikálni, aki ezen keresztül válaszol.

És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell a térerő miatt
aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 100%-os
lefedettséget az egész Földön és kiontott vérével aláírta azt a szerződést,
mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingyenesen hívható...

(A fenti, elgondolkodtató szövegre a SZIKRA - Siess Zempléni Ifjú, Krisztust Akard - szervezet honlapján akadtam.)

Paszternák István
2009-06-30 - 12:33

Az ateista filozófia-professzor arról beszél a tanítványainak, mi a problémája a tudománynak Istennel, a Mindenhatóval. Megkéri az egyik új diákját, hogy álljon fel és a következő párbeszéd alakul ki:

Prof: Hiszel Istenben?
Diák: Teljes mértékben, uram.
Prof: Jó-e Isten?
Diák: Természetesen.
Prof: Mindenható-e Isten?
Diák: Igen.
Prof: A bátyám rákban halt meg, annak ellenére, hogy imádkozott Istenhez, hogy gyógyítsa meg. Legtöbbünk törekedne arra, hogy segítsen másokon, akik betegek. De Isten nem tette ezt meg. Hogyan lehetne akkor jó Isten? Hmm? - A diák hallgat - Erre nem tudsz választ adni, ugye? Kezdjük elölről, fiatalember.
Prof: Jó-e Isten?
Diák: Igen.
Prof: Jó-e Sátán?
Diák: Nem.
Prof: Honnan származik Sátán?
Diák: Istentől?
Prof: Így van. Mondd meg nekem, fiam, van-e bűn ebben a világban?
Diák: Igen.
Prof: A bűn mindenhol jelen van, nemde?
Diák: Igen.
Prof: És Isten teremtett mindent. Így van?
Diák: Igen.
Prof: Tehát ki teremtette a bűnt? - A diák nem válaszol
Prof: Vannak-e betegségek? Erkölcstelenség? Gyűlölet? Csúfság? Mindezen szörnyű dolgok léteznek ebben a világban, ugye?
Diák: Igen, uram.
Prof: Tehát, ki teremtette mindezeket? - A diák nem felel
Prof: A tudomány állítása szerint 5 érzékünk van, melyekkel felfogjuk és megfigyeljük a dolgokat magunk körül. Mondd meg nekem, fiam! Láttad-e már valaha Istent?
Diák: Nem, uram.
Prof: Mondd meg nekünk, hallottad-e már valaha a te Istenedet?
Diák: Nem, uram.
Prof: Érezted-e már valaha a te Istenedet, megízlelted-e a te Istenedet, vagy érezted-e már a te Istened illatát? Különben is, volt-e már valamilyen kézzelfogható tapasztalatod Istenről?
Diák: Nem, uram, attól tartok nem.
Prof: És mégis hiszel benne?
Diák: Igen.
Prof: A tapasztalati, igazolható, bemutatható bizonyítékok alapján a tudomány kijelenti, hogy a te ISTENED nem létezik. Na erre mit mondasz, fiam?
Diák: Semmit. Nekem csak a hitem van.
Prof: Igen. A hit. Pontosan ezzel van problémája a tudománynak.
--
Diák: Professzor, létezik-e a hő?
Prof: Igen.
Diák: És létezik-e a hideg?
Prof: Igen.
Diák: Nem, uram. Nem létezik. - Az események ezen fordulatára az előadóterem elcsendesedik.
Diák: Uram, lehet sok hőnk, még több hőnk, túlhevíthetünk valamit, vagy még annál is jobban felhevíthetjük, lehet fehér hőnk, kevés hőnk, vagy semennyi hőnk. De nem lesz semmink, amit hidegnek hívnak. 458 fokkal tudunk nulla alá menni, ami a hő nélküli állapotot jelenti, de annál lejjebb nem mehetünk. A hideg nem létezik. A hideg szót a hő nélküli állapot jellemzésére használjuk. A hideget nem tudjuk lemérni. A hő: energia. A hideg nem AZ ellentéte a hőnek, uram, hanem a hiánya. - Az előadóteremben ekkor már egy gombostű leejtését is meg lehetne hallani. - És mi van a sötétséggel, Professzor? Létezik-e a sötétség?
Prof: Igen. Hogyan beszélhetnénk AZ éjszakáról, ha nem lenne sötétség?
Diák: Ismét téved, uram. A sötétség valaminek a hiányát jelzi. Lehet kis fényünk, normális fényünk, nagy erejű fényünk, villanó fényünk, de ha sokáig nincs fény, akkor nincs semmi, S azt hívjuk sötétségnek, így van? De a valóságban a sötétség nem létezik. Ha létezne, még sötétebbé tudnánk tenni a sötétséget, nemde?
Prof: Tehát, mire akarsz rámutatni mindezzel, fiatalember?
Diák: Uram, azt akarom ezzel mondani, hogy a filozófiai eszmefuttatása hibás.
Prof: Hibás? Meg tudod magyarázni, miért?
Diák: Uram, ön a kettősségek talaján mozog. Azzal érvel, hogy van AZ élet, utána pedig a halál, van egy jó Isten és egy rossz Isten. Az Istenről alkotott felfogást végesnek tekinti, mérhető dolognak. Uram, a tudomány még egy gondolatot sem tud megmagyarázni. Elektromosságot és mágnesességet használ, de sohasem látta
egyiket sem, arról nem is szólva, hogy bármelyiket megértette volna. Ha a halált AZ élet ellentéteként vizsgáljuk, akkor tudatlanok vagyunk arról a tényről, hogy a halál nem létezhet különálló dologként. A halál
nem az élet ellentéte: csak annak hiánya. Most mondja meg nekem, professzor: azt tanítja a diákjainak, hogy majmoktól származnak?
Prof: Ha a természetes evolúciós folyamatra célzol, akkor természetesen igen.
Diák: Látta-e már valaha AZ evolúciót a saját szemével, uram? - A professzor mosolyogva megrázza a fejét, kezdi látni, mi lesz a vita kimenetele.
Diák: Mivel eddig még senki sem látta AZ evolúciós-folyamatot végbemenni, sőt azt sem tudja bizonyítani, hogy ez egy folyamatos történés, azt jelentené mindez, hogy ön a saját véleményét tanítja, professzor? Akkor ön nem is tudós, hanem prédikátor? - Nagy zajongás támad az osztályban.
Van-e valaki az osztályban, aki látta már valaha a professzor agyát? - Az osztály nevetésben tör ki.
Van-e itt valaki, aki hallotta már a Professzor agyát, érezte, megérintette azt, vagy érezte az illatát?.... Úgy tűnik, senki nem tette. Tehát, a tapasztalati, állandó, kimutatható bizonyítékok megalapozott szabályai szerint a tudomány kimondja, hogy önnek nincs agya, uram. Ne vegye tiszteletlenségnek, uram, de hogyan adhatnunk így bármilyen hitelt az előadásainak? A teremben síri csend. A professzor a diákot nézi, arca kifürkészhetetlen.
Prof: Azt hiszem, hit alapján kell elfogadnod, fiam.
Diák: Erről van szó, uram! Ember és Isten között a HIT a kapcsolat. És ez mindennek a mozgatója és éltetője.

A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak.
(Albert Einstein)

Paszternák István
2009-06-24 - 10:42

"Kiválóan veszedelmessé tette őt önhittséggel párosult tudatlansága, továbbá erkölcsi korlátokat nem ismerő fegyelmezetlensége, amely bizonyára a degeneráltság szimptómája, és végül mániákus csökönyössége, amely nála a tetterőt pótolja. Ennek a senkinek mérhetetlen önbecsülését nem értheti meg egészséges ítéletű ember. A kifordított eszű ember csalhatatlanságával pontosan megtette mindannak az ellenkezőjét, amit az ő helyében épelméjű ember megtehetett volna. Ha a jó barátok ismerték vezérüket, akkor bűntársai voltak, ha azonban annyi esztendő után sem tudtak beletekinteni beteg agyába és üres szívébe, akkor rossz emberismeretüknek oly rettenetes bizonyítékát adták, amely minden józan eszű emberre nézve lehetetlenné teszi, hogy politikai kérdésekben még súlyt tulajdonítson az ő ítéletüknek. Egyszerűen kivégezte Magyarországot, amelyet nem tudott tovább a hatalmában tartani."

Ezt Herczeg Ferenc írta 1920-ban... Károlyi Mihályról...

Vajon kire illik ez ma Magyarországon............?

Paszternák István
2009-02-18 - 00:15

Ebbe a fórumba valamiért elgondolkodtató szövegeket várunk a T. Olvasótól. Életről, hitről, magyarságról. Nem baj, ha nem szorosan "egyházi" szövegek, csak az olvasó épülésére szolgáljanak...
Magam egy miskolci templom előterében olvasott szöveg beírásával kezdeném a sort...

---

Mi Atyánk

Ne mondd:
„MI”
ha saját önzésed béklyóiban élsz…
Ne mondd:
„ATYÁNK”
ha nem viselkedsz minden nap mint gyermek…
Ne mondd:
„AKI A MENNYEKBEN VAGY”
ha minduntalan csak földi dolgokon jár az eszed…
Ne mondd:
„SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED”
ha nem tiszteled…
Ne mondd:
„JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD”
ha azt anyagi jólétnek tartod…
Ne mondd:
„LEGYEN MEG A TE AKARATOD”
ha nem fogadod el akkor is amikor fájdalmas…
Ne mondd:
„MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA”
ha nem gondolsz azokra akik éheznek…
Ne mondd:
„BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET”
ha nem tudsz megbocsátani testvérednek…
Ne mondd:
„NE VÍGY MINKET A KÍSÉRTÉSBE”
ha továbbra is a bűn útján akarsz járni…
Ne mondd:
„SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL”
ha nem küzdesz a gonoszság ellen…
Ne mondd:
„AMEN”
ha nem vetted komolyan ennek az imának a szavait.

(Ismeretlen szerző)