A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség Honlapja

Régészeti ásatás a Nagytemplom udvarán!

2010-07-10 17:39:06 / Paszternák István

Az elmúlt hetekben régész és anthropológus szakemberek irányításával Sajószentpéter múltjának új és eddig ismeretlen részletei után kutatnak a Sajószentpéteri Református Nagytemplom udvarában.

 

Amint azt honlapunk olvasói, Sajószentpéter közelben lakó polgárai már észrevehették, elindult a Kálvin tér régóta várt felújítása. Több középület is megújul, így a Polgármesteri Hivatal, a közvetlenül mellette álló, szintén hivatali feladatokra használt, 6. házszámú épület, ezen túl az egykori Hangya Szövetkezet székháza (legutóbb bútorbolt), illetve a Hunyadi utca elején a volt Kossuth Mozi esik majd át gyökeres felújításon, modernizáláson. Számunkra a legörömtelibb, hogy a Nagytemplom is része e nagy munkának. Gyülekezetünk, mint az Önkormányzat pályázati partnere, részt vesz a Kálvin tér rekonstrukciójában. Konkrétan két munkarész érinti a Nagytemplomot.

 

1.,Homlokzatfelújítás
A templom épület külső homlokzatai kerülnek felújításra. Akik ma körbenézik az egykor sokkalta nagyobb tisztelettel övezett, ősi templomfalakat, megértik, miért is van szükség halaszthatatlan felújításra...Elég itt talán annyit leírnunk, hogy a templom külső képének hihetetlen lepusztulásához koránt sem csak műszaki okok vezettek. Különösen az elmúlt 1 év alatt hihetetlen vandál pusztításon esett át templomunk. Ablakai becsúzlizva, falain kövek és kakaószacskó (!!!) okozta több száz sérülés, szennyfolt.

 

2.,Draincsövezés
A templom fennállása óta eltelt hat és fél évszázad alatt a tér alaposan feltöltődött, szintje megemelkedett. (Külső szemlélőként ezt sokan hajlamosak voltak úgy megfogalmazni: "süllyed a templom", pedig épp a templom maradt változatlanul a helyén és körülötte minden szintje változott...) Az 1990-es évek elején, a templom legutóbbi műemléki helyreállításakor végre kiszabadították az épületet a köréje gyűlt rengeteg föld fogságából. Erre a szép gótikus épület eredeti arányainak helyreállításán túl azért is szükség volt, mert a föld rengeteg talajvizet szállított a templom falába, újra és újra tönkretéve annak vakolatát. Az azóta eltelt mintegy 15 év megmutatta, hogy még ez a "körbeásás" sem jelentett teljes megoldást a templomoit rongáló talajvíz problémájára. Így most a jelenleg is zajló felújítás egyik műveleteként egy felszín alatti talajvíz elvezető csatorna készül majd az épület körül. Ez a kavicságyban futó cső a templom környékéről a talajvizet egy újonnan építendő csatornán át a Nyögő-patakba továbbítja majd. Reméljük, ezzel is javul majd kissé templomunk állapota és nem megy majd olyan hamar tönkre a falak lábazata a talajvíz miatt.

Mivel templomunk ismert régészeti lelőhely, itt minden földmunka veszélyt jelenthet a felszín alatt húzódó, értékes tudományos információkat őrző leletekre, rétegekre. Emiatt a templom körül fektetendő csővezeték nyomvonalát a kivitelezők előtt a miskolci Herman Ottó Múzeum szakemberei vették birtokba. A Dr. Lovász Emese régész vezetésével, Gál-Malakár Viktor régész és Kővári Ivett anthropológus részvételével folyó ásatásoktól azt várhatjuk, hogy pontosabb adatokat szolgáltatnak majd templomunk és városunk múltjáról.

A munkálatok közben - főleg a mindig nagy számú bámészkodók körében - nagy riadalmat keltett, hogy az ásatások nem csak több évszázados leleteket, csontokat találtak, hanem bizony 20. századi emberi maradványok is előkerültek. Ezek egy része olyanyira "friss" volt, hogy ezzel kapcsolatban az ásatók kénytelenek voltak a rendőrséget értesíteni... Már valódi történeti jelentősége volt azoknak az emberi maradványoknak, amelyek a 2. Világháborúhoz köthetőek. Mivel Sajószentpéterért komoly csatározások 1944. telén, ahogy az akkor élt öregektől halljuk: "a frontkor" nem folytak, a Nagytemplom kertjében talált szovjet katonasírok feltehetően az ekkoriban a Lévay iskolában berendezett szovjet hadikórház működésével kapcsolhatóak össze. A hadisírok kezelése, gondozása, a hősi halottak maradványainak kegyeletteljes megőrzése Magyarország nemzetközi szerződésekben is vállalt kötelezettsége. Így az ásatás vezetői, követve az ilyenkor megkívántakat, a szovjet katonasírokról értesítették Budapesten a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakembereit, ill. a hadisírgondozó igazgatóságot. A helyszínre érkező Négyesi Lajos alezredes egyértelműen azonosította a temetkezéseket és rendelkezett azok kihantolásáról és az orosz nagykövetség értesítéséről. Az ilyenkor szokásos formaságok befejeztével a négy, eddig a Nagytemplom kertjében, jeltelen sírban nyugvó, ismeretlen szovjet katonát újra tisztességgel el fogják temetni, immáron egy "rendes", gondozott temetőben.


Négyesi Lajos alezredes az előkerült szovjet katonasírokat vizsgálja

Az ásatás befejeztével kerülhet sor a templom homlokzatának felújítására, ami várhatóan legalább annyi érdekességet és új tudományos eredményt tartogat majd számunkra. Nem csak egyszerű vakolatjavításról és meszelésről lesz ugyanis szó. A végleges felületképzés előtt ugyanis a Herman Ottó Múzeum és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal miskolci szakemberei műemléki falkutatást is végeznek majd az épületen. Ennek keretében kisebb-nagyobb felületeken, sávokban leverik majd a vakolatot a templom falairól annak érdekében, hogy láthatóvá váljanak az eredeti épületszerkezeti elemek. Rég elfalazott nyílászárók, a Nagytemplom építésének korszakait jelző ún. "falelválások" tűnnek majd újra elő, lehetővé téve városunk legrégibb épületének minden eddiginél hitelesebb megismerését. Gyülekezetünk a templom múltját feltáró munkát a szervezésen és a kutatásban való fizikai segítkezésen túl azzal igyekszik támogatni, hogy feldolgozza a gyülekezeti irattárban fennmaradt, értékes dokumentációnak a történeti korokban a templomon vfolyt felújításokról szóló részét. E munkával jelenleg gyülekezeti gondnokunk foglalkozik. Eredményeinket a régész és falkutató szakemberekkel közösen tervezzük összefoglalni és közzétenni.

Galéria

P6150001.JPG P6150002.JPG P6150003.JPG P6150004.JPG P6150005.JPG P6150006.JPG P6150007.JPG P6150008.JPG P6150009.JPG P6150010.JPG P6150011.JPG P6150012.JPG P6150013.JPG P6150014.JPG P6150015.JPG P6150016.JPG P7060046.JPG P7060047.JPG P7060048.JPG P7060049.JPG P7060050.JPG P7060051.JPG P7060052.JPG P7060053.JPG P7060054.JPG P7060055.JPG P7060056.JPG P7060057.JPG P7060058.JPG P7060059.JPG P7060060.JPG P7060061.JPG P7060062.JPG