A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség Honlapja

Megjelent Horváth Barna irodalomtörténeti kötete

2012-03-27 23:47:53 / Paszternák István

Biblia az irodalomban címmel megjelent Horváth Barna életműsorozatának új kötete, amely irodalomtörténeti tárgyú írásait öleli fel. A mintegy ötven év alatt keletkezett szövegek tematikus időrendben sorakoznak egymás után.

 

Az első részben a Biblia, illetve a bibliafordítás áll a középpontban, valamint a protestáns tudományosság és énekkultúra (Szenci Molnár Albert, Apáczai Csere János és mások). A szerző rámutat a reformáció, a kálvinizmus nemzetmegtartó erejére, valamint a reformátorok szerepére az irodalmi nyelv kialakulásában.

 

Irodalomtörténeti szenzáció lehetősége rejlik Árva Bethlen Kata egy Nagyváradon megtalált, eddig ismeretlen versének közlésében, amely még további akadémikus vizsgálatokra vár.


A különféle témájú és műfajú szövegek írására sokszor évfordulók, megemlékezések adtak alkalmat. A literátor lelkipásztor Pécsely Király Imre, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, a sajókazinci Egressy család, a mezőcsáti születésű Kiss József költő, továbbá Ady Endre hitvallásos gondolatairól is értekezik. Kiemelten ír Tompa Mihályról, aki Rimaszombaton született, ám Horváth Barna első lelkészi állomáshelyén, Igrici községben nőtt föl.


A sajószentpéteri gyülekezet még emlékezhet egykori lelkésze 1975-ös beiktatására, ami után a nyugalomba vonuló Perjéssy László azzal a megjegyzéssel adta át ajándékát, Lévay József műveinek első kiadásait vejének és utódának, hogy teremtsen Lévay-kultuszt. A Biblia az irodalomban oldalain időrend szerint teljes képet kapunk Horváth Barna Lévayt érintő munkásságáról, onnantól kezdve, hogy 1985-ben felkérést kapott egy előadás megtartására a miskolci Lévay-körtől, a 2008-as ünnepségen elmondott igehirdetéséig. A sajószentpéteri polgárok tudatában vannak, mi minden kapcsolódik a volt esperes-lelkész nevéhez Lévayval kapcsolatban: ünnepségek szervezése, előadások tartása, tanulmányok, cikkek írása, könyvek szerkesztése és kiadása, a Lévay-emlékmúzeumhoz nyújtott segítsége révén. Munkájával rámutatott arra, hogy milyen fontos megismernünk és megőriznünk szűkebb pátriánk maradandó értékeit.

 

A könyvet jegyzet és névmutató egészíti ki s mintegy harminc, eddig publikálatlan kép illusztrálja.

 

(Horváth Barna: Biblia az irodalomban. AmfipressZ, Budapest, 2012. 336 p.)

További információ:

Horváth Barnabás Dávid szerkesztő

perjessy.horvath@gmail.com

 

A Horváth Barna életmű-sorozat most megjelent II. és korábbi I. kötete - korlátozott számban - megvásárolható a nagytemplomi parókián. A sorozat Amerikából jöttünk című I. kötetéről honlapunkon ide kattintva olvashat.